En strategisk IT‑partner

SF Konsult är en väl­renommerad, professionell IT-partner och webbyrå för små till medel­stora företag och organisationer.

Vi tillhanda­håller ett kvalificerat utbud av tjänster och produkter inom digital informations­hantering och infra­struktur. Fokus ligger på tillämpningar för Webb & Internet, Data­kommunikation och IT-säkerhet, men vi arbetar även med support/rådgivning och utbildningar.

Vår branscherfarenhet, vår kompetens och framför allt vårt engagemang gör oss till en till­förlitlig resurs för våra uppdragsgivare.

web

Webb & Internet

Vi är en webbyrå som skapar och utvecklar hem­sidor, appar och andra Internet-tillämpningar. Varje hemsida och webb­plats är vanligt­vis baserad på någon av våra egna utformade mallar för publicerings­verktyget Wordpress och dess tilläggs­moduler.


Läs mer>

kommunikation

Datakommunikation

Vi på SF Konsult upp­rättar och under­­håller tråddragna- och trådlösa nät­verk och data­förbindelser. Uppgraderingar, fel­sökning och om­konfigurering av utrustning i befintliga nätverks­miljöer utföres på uppdrags­basis eller enligt avtal.


Läs mer>

IT-Säkerhet

IT-säkerhet

Vi hjälper kunder att skydda verksamhets­kritisk information och digitala informations­tillgångar. Mestadels gäller det skydd mot obehörig åtkomst samt att säker­ställa att inform­ationen inte förstörs, blir för­vanskad och att den alltid är till­gänglig för behöriga.


Läs mer>

Aktuellt

Här visas några nyligen färdigställda kunduppdrag

Läs mer>

Hemsida till Matton Marin

Nu i dagarna kommer Matton Marins nya webb­plats att lanseras! Vi på SF Konsult fick förtroendet att relativt fritt formge sidornas grafiska utseende. Den större delen av inne­hållet med texter och bilder, fick vi hjälp med av med­arbetarna på företaget i fråga.
Läs mer>

En hemsida med guldkant

SF Konsult fick nöjet och upp­draget att bygga en hem­sida åt företaget Armen Guld i Köping. Önske­målet från uppdrags­givaren var att sidan skulle ha en stil­ren, modern och visuellt till­talande ut­formning, något som vi hoppas att vi har lyckats åstadkomma.
Läs mer>

Låstjänst har en ny hemsida

Den nya hemsidan för Låstjänst i Köping, är en enkel s.k. "vykortsida" som visar kort­fattad information om företaget och deras verk­samhet. Givetvis har sidan en responsiv layout för att vara tydlig och läs­bar oavsett vilken enhet besökaren använder.
Läs mer>

Marell Boats hemsida sjösatt

Vi på SF Konsult är stolta över att vi fick upp­draget att fram­ställa denna hemsida. Sidan berättar ingående om båt­tillverkarens kreativa vision när det gäller nydanande design­koncept och produktions­metoder av aluminium­båtar.