Animering till Idébild

SF Konsult fick i uppdrag att ta fram en produkt­animering till­sammans med reklam­byrån Idébild i Hallstahammar. Animeringen skulle ingå i en produkt­lanserings­kampanj som ett av Idébilds kund­företag skulle ha.

Arbetet utfördes i programvaru­tillverkaren Adobes grafiska verktyg och det färdiga resultatet kunde sen visas upp på webb­sidor och på storbilds­skärmar på mässor.