Produkter

Som ett komplement till våra IT-tjänster och för att ha möjligheten att kunna leverera helhets­lösningar, så tillhanda­håller vi ett sortiment av IT-produkter. Vi kan erbjuda de marknads­ledande varu­märkena för både program­vara och hårdvara. Under alla våra år i branschen har vi kunnat etablera fina samarbeten med bra och till­förlitliga leverantörer och distributions­­kanaler.

Vi kan leverera allt i hela produkt­kedjan. Från hårdvara som t.ex. datorer, server­system och skrivare, till program­vara som operativ­system och användar­­applikationer. Reservdelar till befintlig utrustning eller förbruknings­artiklar går naturligtvis även att inför­skaffa via oss.

Vi ger Er det stöd ni behöver vid inköp av IT-utrustning. Vår erfarenhet och kunskap ger oss möjligheten att rekommendera produkter som vi vet är bra och står sig väl på marknaden. Uppackning, installation och konfigurering på plats kan vi givetvis även ombesörja.

Så se till att kontakta oss inför köp av ny IT-utrustning eller om Ni har behov av mer information om någon specifik typ av produkt!