Integritets­policy

Sidorna på denna webb­plats (nedan benämnd "webbplatsen") är publicerade av Sten Falk Konsult AB  (nedan benämnt "SF Konsult").

SF Konsult kommer inte att samla in någon inform­ation om besökande individer, utom i de fall när det finns ett specifikt behov och då kommer besökaren informeras om detta.

När du besöker SF Konsults hem­sida, samlar webb­platsen in viss grund­läggande inform­ation som exempelvis din internet­tjänste­leverantörs domän­namn, vilka sidor som besöks på webb­platsen, och när detta skett.

Informationen används endast för att analysera använd­ningen av webb­platsen för att kunna göra den bättre. Vi samlar inte in någon personlig identi­fierbar inform­ation om besökare.

Om du registrerar dig för att få nyhets­brev från SF Konsult framöver, så kommer du att vara tvungen att ange namn och e-postadress. Denna inform­ation kommer att sparas av SF Konsult. Inform­ationen kommer inte att användas för något annat ända­mål än prenumerations­service. Inform­ationen kommer att lagras säkert och inte delas ut till någon tredje part. Genom att registrera dig för prenumer­ation av nyhets­brev, samtycker du till denna användning av ditt namn, e-postadress och övriga uppgifter.

Cookies

SF Konsults webb­plats använder sig av cookies, vilket är små text­filer med inform­ation som placeras på din dator. Dessa cookies gör det möjligt att behålla din specifika anslutning till webb­platsen. Webb­platsen kan använda cookies för att anpassa webb­platsen till vilken typ av enhet som du har för att presentera inne­hållet på bästa sätt, för att byta och an­passa språk och/eller för andra ända­mål. Dessa cookies samlar inte in eller lagrar person­uppgifter. Du kan neka använd­ningen av cookies, läs mer nedan.

Google Analytics

SF Konsults webb­plats använder Google Analytics, en webb­analys­tjänst som till­handa­hålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies för att hjälpa admin­istratören av webb­platsen att analysera hur besökare använder webb­platsen. Inform­ationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av webb­platsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidare­befordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna inform­ation i syfte att utvärdera er använd­ning av webb­sidan, samman­ställa rapporter av aktiviteter på webb­platsen och till­handa­hålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webb­platsen och användning av Internet.

Google kan också över­föra denna inform­ation till tredje parter om det krävs enligt lag, eller där en tredje part behandlar inform­ationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webb­plats, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Hur man kan avböja använd­ningen av Cookies

Du kan neka använd­ningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställ­ningar i din webb­läsare. Men om du gör det du kan förlora några använd­bara funktioner såsom "personal­isering av webb­platsen" och "Kom ihåg mig" funktioner.