En strategisk IT‑partner

SF Konsult är en väl­renommerad och profess­ionell IT-konsult och webbyrå. Vi tillhanda­håller tjänster inom det digitala området. Fokus ligger på webb­- & applikations­utveckling och grafisk design & animation, men vi arbetar även inom andra fält som t. ex. data­kommun­ikation/nätverk, informations­säkerhet och support/rådgivning.

Vår erfarenhet, vår kompetens och framför allt vårt engagemang, gör oss till en till­­förlitlig och trygg resurs för våra uppdragsgivare.

Webb & applikation

Webb & Applikation

Som webbyrå skapar vi hem­sidor, e‑handels­butiker och andra typer av applikationer för internet. Projekten är vanligen baserade på platt­formen WordPress och dess tillägg, som t.ex. WooCommerce.

Webbplatserna är optimerade för att hamna högt upp på Googles och andra sök­motorers resultat­sidor.


Läs mer>

Design & animation

Design & Animation

Vi designar logo­typer och tar fram grafiska profiler för företag och organis­ationer. Vi är även duktiga på att skapa illustrerade visual­iseringar & animeringar för att tydlig­göra t.ex. produkter och sammanhang.

Vi kan även bistå med form­givning och text­sättning av broschyrer, nyhets­brev och annonser.


Läs mer>

Datakom & säkerhet

datakom & säkerhet

SF Konsult installerar och under­håller utrustning i trådbundna och trådlösa nätverks­miljöer.

Vi hjälper kunder att säkra sin digitala information. Främst är det skydd mot skadlig programvara och obehörig åtkomst, samt verktyg för att åter­ställa verksamhets­kritiska system vid incidenter.


Läs mer>

Aktuellt

Här visas några nyligen färdigställda kunduppdrag

Läs mer>

Nyöppnad butik och hemsida!

Guldstaden är en ny guldsmeds­butik i Köpings centrum. De har ett stort sortiment av vackra smycken i guld, silver och stål. Förutom detta så saluför de även ett utbud av klockor och present­artiklar. I sin verkstad kan de tillverka smycken på beställning eller laga gamla kära familjeklenoder.
Läs mer>

Uppdaterad och uppiffad!

Låstjänst i Köping vet hur viktigt det är med en hem­sida som är uppdaterad och aktuell. SF Konsult har i sin roll som webbyrå hjälpt till med detta arbete. Nyligen fick sidan en liten upp­fräschning då ett foto på firmans inne­havare ersattes med en illustrerad bild, vilket gav sidan ett lite "gladare" intryck.
Läs mer>

API-skript för öppen källdata

Det kom en förfrågan från en tid­skrift om vi kunde ut­veckla en app­likation som samman­ställer alla lediga jobb i regionen utifrån käll­data från Arbets­förmedlingen. Vi åtog oss upp­draget och byggde en web­baserad lösning med filter­funktion och en smidig integration till kundens interna system.
Läs mer>

Ny hemsida till Andersson & Julle

SF Konsult fick det trevliga upp­draget som webbyrå att skapa en ny hemsida åt plåt­slag­eriet Andersson & Julle i Köping. Önske­målet var att sidan skulle vara relativt enkelt upp­byggd men ändå till­räckligt informativ för återge de väsent­ligaste sakerna om företaget för alla besökare och kunder.