Support

Vi på SF Konsult tillhanda­håller support och råd­givning för våra kunder. Det kan antingen vara assistans ute på plats eller på distans med hjälp av telefon, samarbets­verktyget Microsoft Teams eller fjärr­styrnings­program­varan TeamViewer.

Debitering för supporten sker för varje påbörjad halvtimme enligt gällande timtaxa eller enligt en kostnad som fast­ställts i ett etablerat support­avtal. Vid längre resor kan kostnad för restid tillkomma.

Nedan finns länkar till nedladdning av distans­verktygen TeamViewer och Microsoft Teams.