Uppdrag

På denna sida presenteras ett fler­tal ut­valda projekt som vi på SF Konsult har haft det trevliga nöjet att utföra åt våra uppdrags­givare.

Nyöppnad butik och hemsida!

Guldstaden är en ny guldsmeds­butik i Köpings centrum. De har ett stort sortiment av vackra smycken i guld, silver och stål. Förutom detta så saluför de även ett utbud av klockor och present­artiklar. I sin verkstad kan de tillverka smycken på beställning eller laga gamla kära familjeklenoder.

Uppdaterad och uppiffad!

Låstjänst i Köping vet hur viktigt det är med en hem­sida som är uppdaterad och aktuell. SF Konsult har i sin roll som webbyrå hjälpt till med detta arbete. Nyligen fick sidan en liten upp­fräschning då ett foto på firmans inne­havare ersattes med en illustrerad bild, vilket gav sidan ett lite ”gladare” intryck.

API-skript för öppen källdata

Det kom en förfrågan från en tid­skrift om vi kunde ut­veckla en app­likation som samman­ställer alla lediga jobb i regionen utifrån käll­data från Arbets­förmedlingen. Vi åtog oss upp­draget och byggde en web­baserad lösning med filter­funktion och en smidig integration till kundens interna system.

Ny hemsida till Andersson & Julle

SF Konsult fick det trevliga upp­draget som webbyrå att skapa en ny hemsida åt plåt­slag­eriet Andersson & Julle i Köping. Önske­målet var att sidan skulle vara relativt enkelt upp­byggd men ändå till­räckligt informativ för återge de väsent­ligaste sakerna om företaget för alla besökare och kunder.

Hemsida för boende i Brf Njord 8

Bostadsrätts­föreningen Njord 8 i Köping har sen en tid till­baka en hem­sida där de boende kan få löpande och aktuell inform­ation om vad som händer i och runt föreningen. SF Konsult som har skapat hem­sidan har sett till att sidans färg- och form­språk åter­speglar de hus som föreningen för­valtar.

Hemsida till Matton Marin

Nu i dagarna kommer Matton Marins nya webb­plats att lanseras! Vi på SF Konsult fick förtroendet att relativt fritt formge sidornas grafiska utseende. Den större delen av inne­hållet med texter och bilder, fick vi hjälp med av med­arbetarna på företaget i fråga.

En hemsida med guldkant

SF Konsult fick nöjet och upp­draget att bygga en hem­sida åt företaget Armen Guld i Köping. Önske­målet från uppdrags­givaren var att sidan skulle ha en stil­ren, modern och visuellt till­talande ut­formning, något som vi hoppas att vi har lyckats åstadkomma.

Låstjänst har en ny hemsida

Den nya hemsidan för Låstjänst i Köping, är en enkel s.k. ”vykortsida” som visar kort­fattad information om företaget och deras verk­samhet. Givetvis har sidan en responsiv layout för att vara tydlig och läs­bar oavsett vilken enhet besökaren använder.

Marell Boats hemsida sjösatt

Vi på SF Konsult är stolta över att vi fick upp­draget att fram­ställa denna hemsida. Sidan berättar ingående om båt­tillverkarens kreativa vision när det gäller nydanande design­koncept och produktions­metoder av aluminium­båtar.

Hemsida för racingteam SSR88

SF Konsult fick upp­draget att bygga en hem­sida åt båt­racing­teamet SSR88. Vi valde att konstruera sidan på WordPress-plattformen för enkel upp­datering och de responsiva möjligheterna som den ger. Den grafiska profilen på sidan är enkel och stilren vilket fram­häver inne­hållet av bilder och information desto mer.