Låstjänst har en ny hemsida

Den nya hemsidan för Låstjänst i Köping, är en enkel s.k. ”vykortsida” som visar kort­fattad information om företaget och deras verk­samhet. Givetvis har sidan en responsiv layout för att vara tydlig och läs­bar oavsett vilken enhet besökaren använder.

Företaget Låstjänst som säljer och servar lås­system, har nyligen flyttat till nya lokaler och en ny adress. I sam­band med detta valde de att även att investera i en ny enkel hem­sida med en modern fram­toning. Vi på SF Konsult tackar för för­troendet och hoppas att resultatet av vårt arbete är till belåtenhet. Gör ett besök på företagets hemsida: www.lastjanstkopingab.se