Marell Boats hemsida sjösatt

Vi på SF Konsult är stolta över att vi fick upp­draget att fram­ställa denna hemsida. Sidan berättar ingående om båt­tillverkarens kreativa vision när det gäller nydanande design­koncept och produktions­metoder av aluminium­båtar.

Marell Boats är ett företag som tillverkar snygga, tuffa och håll­fasta aluminium­båtar avsedda för de högre fart­registren. Företaget har sin produktions­anläggning i samhället Karlsholm utmed Upplandskusten.