Uppdaterad och uppiffad!

Låstjänst i Köping vet hur viktigt det är med en hem­sida som är uppdaterad och aktuell. SF Konsult har i sin roll som webbyrå hjälpt till med detta arbete. Nyligen fick sidan en liten upp­fräschning då ett foto på firmans inne­havare ersattes med en illustrerad bild, vilket gav sidan ett lite ”gladare” intryck.

Den nya fram­tagna bilden har grafik­formatet SVG, vilket gör att den behåller sin skärpa oavsett skalning, något som är bra på hem­sidor med responsiv design. Bilden har rönt upp­skattning och den har dess­utom kunnat användas vid annons­ering i lokal­press.

Besök gärna företagets hemsida och se vilka tjänster de erbjuder: www.lastjanstkopingab.se