API-skript för öppen källdata

Det kom en förfrågan från en tid­skrift om vi kunde ut­veckla en app­likation som samman­ställer alla lediga jobb i regionen utifrån käll­data från Arbets­förmedlingen. Vi åtog oss upp­draget och byggde en web­baserad lösning med filter­funktion och en smidig integration till kundens interna system.

Applikationen eller skriptet till­varatar möjlig­het­erna att ut­vinna öppna data från Arbets­förmedlingens informations­mängder med hjälp av API-funktioner fram­tagna av JobTech Development – en digital utvecklingsenhet inom myndigheten.

Mer info om JobTech Development och om Arbets­förmedlingens öppna data hittas på: www.jobtechdev.se