Ny hemsida till Andersson & Julle

SF Konsult fick det trevliga upp­draget som webbyrå att skapa en ny hemsida åt plåt­slag­eriet Andersson & Julle i Köping. Önske­målet var att sidan skulle vara relativt enkelt upp­byggd men ändå till­räckligt informativ för återge de väsent­ligaste sakerna om företaget för alla besökare och kunder.

Andersson och Julle är ett modernt plåt­slageri med gamla anor. De utför alla typer av arbeten i byggnads­plåt. Från täckning av fasader och tak till fram­ställning av enstaka lister eller bleck. Avvattnings- och säkerhets­anordningar för tak är ett annat av deras arbets­områden. Numera install­erar de även SolEl och vid ett besök så visar de gärna upp sin demo­anläggning!

Mer info om företaget och deras verksamhet hittar du på: www.anderssonochjulle.se