Hemsida för boende i Brf Njord 8

Bostadsrätts­föreningen Njord 8 i Köping har sen en tid till­baka en hem­sida där de boende kan få löpande och aktuell inform­ation om vad som händer i och runt föreningen. SF Konsult som har skapat hem­sidan har sett till att sidans färg- och form­språk åter­speglar de hus som föreningen för­valtar.

Brf Njord 8 är en fri­­stå­ende bo­stads­­rätts­­för­ening med anor från 1943. För­eningen för­valtar två fler­bostads­­hus med 39 bo­stads­­rätt­er och 4 hyres­­lokal­er, i kvarter­et Njord som ligger i de centrala delarna av Köping.

Mer info om föreningen och dess aktiv­iteter hittar du på: www.brfnjord8.se