Produkter

Som ett komplement till SF Konsults tjänste­utbud och för att kunna leverera helhets­lösningar, så tillhanda­håller vi ett sortiment av IT-produkter. Vi är åter­försäljare för marknads­ledande produkter på mjuk- och hårdvaru­marknaden. Under våra år i branschen har vi kunnat etablera leverans­säkra distributions­kanaler och bra samarbeten med våra leverantörer.

Vi kan leverera allt i hela produkt­kedjan. Från hårdvara som t.ex. datorer, serversystem och skrivare, till mjukvara som operativ, användar­program och säkerhets­applikationer. Reservdelar till befintlig utrustning eller förbruknings­artiklar kan ni även införskaffa via oss. Vi har en miljö­policy där vår verksamhet anpassats för att ge en sån liten miljö­påverkan som möjligt. Detta innebär åter­vinning av toner­kassetter, batterier m m.

Vi ger Er det stöd ni behöver vid inköp av IT-utrustning. Vår erfarenhet och kunskap ger oss möjligheten att rekommendera produkter som vi vet är bra och står sig väl på marknaden. Uppackning, installation och konfigurering på plats kan vi givetvis även ombesörja.

Så se till att kontakta oss inför köp av ny IT-utrustning eller om Ni har behov av mer information om någon specifik typ av produkt!