Författararkiv: snucken
Uppdaterad och uppiffad!

Låstjänst i Köping vet hur viktigt det är med en hem­sida som är uppdaterad och aktuell. SF Konsult har i sin roll som webbyrå hjälpt till med detta arbete. Nyligen fick sidan en liten upp­fräschning då ett foto på firmans inne­havare ersattes med en illustrerad bild, vilket gav sidan ett lite ”gladare” intryck. Läs mer […]

API-skript för öppen källdata

Det kom en förfrågan från en tid­skrift om vi kunde ut­veckla en app­likation som samman­ställer alla lediga jobb i regionen utifrån käll­data från Arbets­förmedlingen. Vi åtog oss upp­draget och byggde en web­baserad lösning med filter­funktion och en smidig integration till kundens interna system. Läs mer >

Fri formgivning…

Företaget Freeform Systems AB som sysslar med försäljning av och teknisk support till friformnings­maskiner, s. k. lasersintrings­system, behövde en webb­sida som kan informera sina skand­inav­iska kunder och intressenter om vilka hög­tekno­logiska produkter och tjänster företaget erbjuder. Läs mer >