Författararkiv: snucken
Uppdaterad och uppiffad!

Företaget Låstjänst i Köping vet hur viktigt det är med en hem­sida som är uppdaterad och aktuell. SF Konsult har löpande hjälpt till med detta arbete. Nyligen fick den en liten upp­fräschning då ett foto på firmans inne­havare ersattes med en illustrerad bild, vilket gav sidan ett lite ”gladare” intryck. Läs mer >

API-skript för öppen källdata

Det kom en förfrågan från en tid­skrift om vi kunde ut­veckla en app­likation som samman­ställer alla lediga jobb i regionen utifrån käll­data från Arbets­förmedlingen. Vi åtog oss upp­draget och byggde en web­baserad lösning med filter­funktion och en smidig integration till kundens interna system. Läs mer >