EN STRATEGISK IT‑PARTNER

SF Konsult är en väl­renommerad, professionell IT-partner och webbyrå för små till medel­stora företag och organisationer.

Vi tillhanda­håller ett kvalificerat utbud av tjänster och produkter inom digital informations­hantering. Fokus ligger på tillämpningar för Webb & Internet, Data­kommunikation och IT-säkerhet, men vi arbetar även med support/rådgivning och utbildningar.

Vår branscherfarenhet, vår kompetens och framför allt vårt engagemang gör oss till en till­förlitlig resurs för våra uppdragsgivare.

web

Webb & Internet

Vi är en webbyrå som skapar och utvecklar hem­sidor, appar och andra Internet-tillämpningar. Varje hemsida och webb­plats är vanligt­vis baserad på någon av våra egna utformade mallar för publicerings­verktyget Wordpress och dess tilläggs­moduler.


Läs mer>

kommunikation

Datakommunikation

Vi på SF Konsult upp­rättar och under­­håller tråddragna- och trådlösa nät­verk och data­förbindelser. Uppgraderingar, fel­sökning och om­konfigurering av utrustning i befintliga nätverks­miljöer utföres på uppdrags­basis eller enligt avtal.


Läs mer>

IT-Säkerhet

IT-säkerhet

Vi hjälper kunder att skydda verksamhets­kritisk information och digitala informations­tillgångar. Mestadels gäller det skydd mot obehörig åtkomst samt att säker­ställa att inform­ationen inte förstörs, blir för­vanskad och att den alltid är till­gänglig för behöriga.


Läs mer>

Aktuellt

Här visas några nyligen färdigställda kunduppdrag

Läs mer>

Nyöppnad butik och hemsida!

Guldstaden är en ny guldsmeds­butik i Köpings centrum. De har ett stort sortiment av vackra smycken i guld, silver och stål. Förutom detta så saluför de även ett utbud av klockor och present­artiklar. I sin verkstad kan de tillverka smycken på beställning eller laga gamla kära familjeklenoder.
Läs mer>

Uppdaterad och uppiffad!

Låstjänst i Köping vet hur viktigt det är med en hem­sida som är uppdaterad och aktuell. SF Konsult har i sin roll som webbyrå hjälpt till med detta arbete. Nyligen fick sidan en liten upp­fräschning då ett foto på firmans inne­havare ersattes med en illustrerad bild, vilket gav sidan ett lite "gladare" intryck.
Läs mer>

API-skript för öppen källdata

Det kom en förfrågan från en tid­skrift om vi kunde ut­veckla en app­likation som samman­ställer alla lediga jobb i regionen utifrån käll­data från Arbets­förmedlingen. Vi åtog oss upp­draget och byggde en web­baserad lösning med filter­funktion och en smidig integration till kundens interna system.
Läs mer>

Ny hemsida till Andersson & Julle

SF Konsult fick det trevliga upp­draget som webbyrå att skapa en ny hemsida åt plåt­slag­eriet Andersson & Julle i Köping. Önske­målet var att sidan skulle vara relativt enkelt upp­byggd men ändå till­räckligt informativ för återge de väsent­ligaste sakerna om företaget för alla besökare och kunder.